Er du inspirert av teknologiske eller miljøendringer i samfunnet, men opplever at det kan være vanskelig å få det inn i daglige virke i organisasjonen? Ønsker du flere verktøy som kan hjelpe deg å utvikle organisasjonen i riktig retning? Er det noe du ønsker å få med teamet ditt eller organisasjonen din på å løse? 

Brand Valley har utviklet kurset «Strategisk designtenkning» med tanke personer som vil gjøre en forskjell i organisasjonen de arbeider i. Målet er å styrke deg med innsikt om designtenkning og gi den egen verktøykasse som kan hjelpe deg å gjøre utfordringer om til muligheter.  Designtenkning er en tilnærming til innovasjon som kan bygge bro mellom komplekse samfunnsutfordringer og god forretningsutvikling. Kurset vil hjelpe deg å se helheten og forstå de driverne som kan bidra til positiv endring i en organisasjon og marked. 

Stikkord: Strategi, utvikling, designtenkning, innovasjon, bærekraft, samarbeidsprosesser

Hva vil du lære?

I dette kurset vil du som deltaker lære hvordan fasilitetere og gjennomføre «Strategisk designtenkning» i din organisasjon. Du vil få kunnskap om: 

 • Hvordan samfunns- og markedstrender slik som Fns bærekraftsmål til forretningsutvikling

 • Hvordan se muligheter i utfordringer

 • Hvordan utvikle bærekraftige løsninger 

 • Enkle metoder for å avdekke og forstå behovene til organisasjonen og sentrale aktører

 • Hvordan gjøre gode vurderinger og prioriteringer uten unødvendige diskusjoner

 • Hvordan lage strategiske løsninger som er fremtidsrettet
   

Hva kan deltakerne bruke disse teknikkene til?

 • Løse reelle utfordringer 

 • Skape nye muligheter for organisasjonen

 • Utvikle idéer og konsepter til nye produkter, tjenester, samarbeidsprosjekter og prosesser

 • Analysere, prioritere og validere konseptene

 • Engasjere samarbeidspartnere, medarbeidere og ledelsen

 • Skape gode samarbeidsrelasjoner med andre aktører

Om kurset

Temaet vi har valgt i år er FNs bærekraftsmål og samarbeid mellom organisasjoner. Dette temaet er valgt siden mange organisasjoner i dag opplever et gap mellom det å gjøre noe bra for samfunnet samtidig som de skal sikre inntjening og vekst i organisasjonen. I tillegg vektlegges det strategiske aspektet som skal hjelpe deltakerne å ta de beslutninger for hva som vil være de riktige løsningene å arbeide videre med. 

Kurset veksler mellom praktiske oppgaver og faglige presentasjoner på nøkkeltemaer. Kurset er lagt opp som en utviklingsprosess med inspirerende verktøy og oppgaver som blir utført i team. Utviklingsprosessen begynner med å forstå utfordringene som organisasjonen står ovenfor og bærekraftsmålene. Deretter utforskes mange ulike muligheter innenfor området, før man setter ambisjonen for utviklingsprosjektet. Prosessen avsluttes med at man utvikler en plan for løsningen. I den siste delen av kurset deles innspill på hvordan tankesettet og verktøyene som blir brukt kan implementeres i det daglige virke i organisasjonen som deltakerne arbeider i. 

Prosessen 

TBL_designthinking.jpg

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning og kursmateriell. Alle deltakerne får med seg en kurspakke med materiell som blir delt ut på kurset, samt inspirasjon til videre utforskning av temaet.  product Block
This is an example product. Double-click here to search for one of your own products to display. Learn more
Porta
0.00Jeg vil vite mer!

Ja! Jeg er interessert i: *
Bindende påmelding er først når kurset er bekreftet per e-post.
Name *
Name
I had the great pleasure of working with Brand Valley on a 2-day workshop to experience Design Thinking. They guided us through an amazing journey of the Design Thinking Process, leaving everyone inspired and energised.
— Dr Bettina von Stamm, Innovation Leadership Forum